Avomet - legenda elektrikárov

Avomet je historický prenosný ručičkový (analógový) merací prístroj. Jeho nástupcom je prístroj DU10. Meria jednosmerné aj striedavé napätie a prúd. Obdobný prístroj sa dnes označuje ako multimeter (impedancia vstupu obvykle 10MΩ resp. 1MΩ pri striedavom napäťovom rozsahu). Prístroj nemá napájanie, energiu na činnosť odoberá z meraného obvodu. Vstupný odpor napäťového rozsahu je preto pomerne nízky ako ukazuje tabuľka:  

rozsah V impedancia
1,2 1,2 kΩ
6 6,0 kΩ
12 12,0 kΩ
30 30,0 kΩ
60 60,0 kΩ
120 102,1 kΩ
300 301,5 kΩ
600 610,1 kΩ
Avomet pohľad na prepínače - zadná strana
predná strana prístroja vnútro prístroja po odstránení zadných krytov

 

 

Ako postupovať pri kalibrácii ručičkového prístroja?

 

Pokiaľ chceme čo najpresnejšie odčítať meraciu hodnotu na ručičkovom prístroji je nevyhnutné aby sa ručička kryla s ryskou stupnice. Nesnažíme sa nastaviť zdroj-kalibrátor na presnú hodnotu (napríklad 4.00 V) ale snažíme sa nastaviť polohu ručičky oproti príslušnej ryske a presnú hodnotu odčítame na kalibrátore, prípadne na digitálnom multimetri ak je tento použitý ako etalón.
Animácia ukazuje ako má byť správne ručička prístroja zarovnaná s ryskou. Tiež je potrebné uložit prístroj do pracovnej polohy. Zvisle alebo vodorovne podľa konštrukcie, nie však šikmo.

 

animacia

 

 

Veľmi podobný názov Avometer bol použitý v Británii v roku 1923 spoločnosťou Automatic Coil Winder and Electrical Equipment Co..

 

Obrázky momentálne používaných ručných multimetrov:

multimeter Fluke 117 multimeter EX multimeter multimeter