DU10 / Avomet II - ručičkový merací prístroj

Merací prístroj DU10

rozsah impedancia
napätie
3V 153 kΩ
6V 304 kΩ
12V 606 kΩ
30V 1,51 MΩ
60V 3,03 MΩ
120V 6,03 MΩ
300V 15,01 MΩ
600V 29,92 MΩ
prúd
0,12 mA 5,7 kΩ
0,60 mA 1,43 kΩ
3 mA 297 Ω
12 mA 75 Ω
60mA 15 Ω
300mA 3 Ω
1200mA 0,75 Ω
6000mA 0,15 Ω
odpor
1 kΩ 2,83 mA
100 kΩ 0,028 mA

 

niekedy nazývaný aj Avomet II, vychádza konštrukčne z prístroja Avomet. Oproti predchodcovi pribudli dva rozsahy na meranie odporu. Z tohto dôvodu prístroj potrebuje napájanie, je použitý jeden článok (1.5V) z batérie typu 2R10 (typ 220) (batéria sa skladá z dvoch článkov 1.5V ktoré dávajú spolu 3V).

Vzhľadom na nízke napájacie napätie (cca 1.6V naprázdno pri novej batérii) nie je rozsah odporu vhodný na kontrolu polovodičových súčiastok. Dnes používané multimetre majú naprázdno viac ako 4V.

Stupnica odporu je nelineárna, napätie a prúd zdielajú dve lineárne stupnice pričom jednosmerná a striedavá su navzájom posunuté.

Konšrukcia prepínačov je pomerne robustná ale indikácia zvoleného rozsahu je nepresná. Často je obtiažne pohľadom určiť na ktoré číslo ryska ukazuje. Toto sa prejavuje najmä pri prepínaní nadol.

Voľba funkcie sa realizuje zatlačením otočného prepínača. Rovnako ako jeho predchodca aj DU10 má päť meracích svoriek, z toho tri sú konštruované tak aby bolo možné pripevniť aj holé konce alebo vidlice vodiča. Dve sú zapustené a určené len na 4mm banánikové konektory. Z dnešného pohľadu je účel a rozmiestnenie nelogické, spoločná svorka je prostredná - označená +, po krajoch je prúd a napätie. Okrem toho sú tu dve zapustené zdierky pre odpor (v tomto prípade je na spoločnej svorke záporný pól) a napäťový rozsah 300mV.

Vyobrazenie prístroja:

DU 10

DU10 zozadu

vnútro meracieho prístroja DU10

 

Rozmiestnenie svoriek:
meracie svorky a ich použitie