Test diódy

Test diódy je postup, ktorý sa používa na overenie funkčnosti a polaritu diódy. Dióda je polovodičová súčiastka, ktorá umožňuje prúd pretekať v jednom smere (priepustný smer) a blokuje jeho prechod v opačnom smere (záverový smer). Testovanie diódy môže odhaliť, či je dióda funkčná, teda či správne vedie prúd v priepustnom smere a blokuje ho v záverovom smere, alebo či je poškodená (napríklad priepustná v oboch smeroch alebo úplne blokujúca prúd).

Ako sa vykonáva test diódy:

  1. Vypnutie prístroja: Pred začiatkom testovania sa uistite, že prístroj obsahujúci diódu je vypnutý a že všetky elektrické zdroje sú odpojené, aby ste predišli riziku elektrického úrazu.

  2. Nastavenie multimetra: Multimeter nastavte na režim testovania diód, ktorý je často označený symbolom diódy (trojuholník s čiarou). Tento režim multimetra poskytne priamočiare čítanie napätia v priepustnom smere diódy a signalizuje neprechod prúdu v záverovom smere.

  3. Pripojenie testovacích sond: Pripojte čiernu testovaciu sondu multimetra na jeden koniec diódy (katódu) a červenú testovaciu sondu na druhý koniec diódy (anódu). Pozorujte zobrazenie na multimetri.

  4. Čítanie výsledkov:

    • Funkčná dióda v priepustnom smere: Multimeter by mal zobraziť napätie v rozsahu približne 0.5V až 0.8V pre kremíkové diódy alebo okolo 0.2V až 0.3V pre germániové diódy, čo znamená, že dióda je v dobrom stave a vedie prúd.
    • Funkčná dióda v záverovom smere: Po otočení sond (červenú na katódu a čiernu na anódu) by mal multimetr ukázať vysokú hodnotu odporu alebo symbol pre nekonečno, indikujúci, že dióda prúd v tomto smere nevedie.
    • Pokazená dióda: Ak multimetr zobrazuje nízke napätie alebo nízky odpor v oboch smeroch, dióda môže byť priepustná („shorted“). Ak multimetr zobrazuje vysoký odpor alebo nekonečno v oboch smeroch, dióda môže byť prerušená („open“).

Test diódy je užitočný nástroj pre diagnostiku a opravy elektronických obvodov, ktorý umožňuje rýchlo identifikovať a vymeniť nefunkčné diódy.